Tiến sỹ người Việt làm sản phẩm cho người tiểu đường ở Mỹ| VTV24

Lê Tùng Linh – một Tiến sỹ tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Stevens, Mỹ và sở hữu 5 bằng sáng chế đã quyết định chuyển hướng sang kinh doanh. Bước ngoặt này đến khi anh quyết tâm mang những nghiên cứu của mình về vật liệu graphene vào ứng dụng thiết thực cho cuộc sống và phục vụ cộng đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*