Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Lương Cường được phong hàm Đại tướng | ANTV

ANTV | Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Lương Cường được phong hàm Đại tướng ✯✯✯✯ Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư …

Leave a Reply

Your email address will not be published.*