Sốc nặng vì hóa đơn tiền nước lên đến 23,6 triệu/ tháng| VTV24

Hơn 23 triệu đồng là số tiền nước mà một hộ gia đình tại Hà Nội phải chi trả trong 1 tháng. Sốc nặng vì hóa đơn tiền nước lên đến 23,6 triệu/ tháng| VTV24 ► …

Leave a Reply

Your email address will not be published.*