Điều khiển nhà thông minh bằng giọng nói nay đã có phiên bản tiếng Việt| VTV24

Điều khiển nhà thông minh bằng giọng nói phiên bản tiếng Anh thì đã có nhiều nhưng bạn có biết giờ đây ở VN cũng có nhà thông minh điều khiển bằng tiếng Việt nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published.*