Cách thức hoạt động của đường dây chạy suất vào đại học danh tiếng ở Mỹ | VTV24

Cho đến nay, cảnh sát Mỹ đã xác định 761 gia đình có dính líu tới vụ bê bối tuyển sinh, liên quan đến hơn 200 trường đại học trên toàn quốc. Vậy đường dây này đã làm thế nào để có thể đưa được người vào trong những trường đại học được cho là danh giá nhất nước Mỹ và trên toàn thế giới?

Leave a Reply

Your email address will not be published.*