Hà Nội triển khai chương trình Sữa học đường | VTV24

Sự chậm trễ trong việc triển khai chương trình Sữa học đường tại Hà Nội từng bị coi là bước lùi của đề án nhưng cho đến nay, các nhà trường lại nhận định đây là bước chuẩn bị cần thiết để đề án được triển khai hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*