Mỹ: Tạng hiến tặng bị bán trên thị trường “chợ đen” | VTV24

Mỗi năm trên nước Mỹ có hàng ngàn người hiến tạng cho khóa học, thế nhưng vô tình họ lại trở thành những món hàng trên thị trường “chợ đen”. ** ► Kênh Youtub…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*