Đề thi minh họa THPT quốc gia 2019: Tính phân hoá cao

VTC9 | Theo các giáo viên đề thi minh họa THPT quốc gia 2019 mà Bộ Giáo dục và đào tạo đưa ra tuy độ khó có giảm nhưng tính phân hóa thí sinh cao hơn. ——…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*