Chuyện người đàn ông đã từng "lên tiên" rồi "xuống địa ngục" | VTV24

Một bước lên tiên và cũng một bước đưa chân vào sa ngã. Ít ai ngờ người đàn ông này có thể đủ nghị lực để vượt qua và trở lại cuộc sống bình thường như vậy. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.*