Nhộn nhịp làng nghề hấp cá vào mùa tại Quảng Nam | MNMN | ANTV

ANTV | Cứ đến tầm tháng 4 đến tháng 8 các cơ sở hấp cá ở các làng cá này lại ngược xuôi thu mua cả chục tấn cá mỗi ngày, từ cá nục, cá cơm ở các vùng biển lâ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*