Bóng đá Việt Nam và nỗ lực hướng tới sự chuyên nghiệp | VTV24

Bóng đá Việt Nam về lý thuyết là đã lên chuyên nghiệp được gần 20 năm. Thế những thực tế thì chúng ta vẫn đang tìm kiếm và hoàn thiện những mô hình và cách làm thực sự chuyên nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*