Sau gần 1 tháng có mặt trên đất Mỹ, vì sao xoài Việt Nam "ế"?| VTV24

Sau gần 10 năm đàm phán, cách đây gần một tháng, những trái xoài cát đầu tiên của Việt Nam đã được xuất khẩu sang Mỹ. Trong những ngày đầu, lượng tiêu thụ củ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*