Lắp điện mặt trời – Dùng xả láng, thừa bán cho EVN | VTV24

Hàng nghìn hộ dân TP. HCM lắp điện mặt trời. Điện giờ không những đủ dùng cho gia đình mà còn thừa để bán cho EVN. Lắp điện mặt trời – Dùng xả láng, thừa bán…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*