Mỹ-Trung và cuộc chiến thương mại chưa thể ngã ngũ | VTV24

Nói là làm, ông Trump đã ra lệnh cho Văn phòng đại diện thương mại Mỹ bắt đầu các thủ tục xem xét áp thuế lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Song,…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*