Cách phân biệt tiền thật tiền giả| VTV24

Nhiều đối tượng gần đây tìm cách đưa tiền giả vào lưu thông trong thị trường với giá bán 1 triệu tiền thật mua được 4 triệu tiền giả. Cách phân biệt tiền thậ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*