Apple chịu vạ lây trong cuộc chiến nhằm vào Huawei | VTV24

Apple có lẽ là dở khóc dở cười nhất khi phải chịu cảnh tai bay vạ gió ngay tại thị trường Trung Quốc. Apple chịu vạ lây trong cuộc chiến nhằm vào Huawei | VT…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*