Chất lượng tinh trùng của đàn ông Việt Nam ngày càng suy giảm | VTV24

Không có con, nhiều người đàn ông thường đổ lỗi cho vợ. Chỉ đến khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ các anh mới ngỡ ngàng. Chất lượng tinh trùng…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*