Kỳ thi đại học tại Trung Quốc khắc nghiệt nhất trên thế giới | VTV24

Ước tính chỉ có khoảng 1/3 trong số hơn 10 triệu thí sinh Trung Quốc sẽ đỗ đại học. Điều này có nghĩa sẽ có từ 6 đến 7 triệu thí sinh trượt đại học, tương la…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*