Duy Mạnh thống kê thiệt hại sau 10 năm bị ăn cắp nhạc

VTC9 | Sau khi khởi kiện một đơn vị vì sử dụng nhạc của mình không xin phép, Duy Mạnh đã chính thức phân tích về lý do kiện và thống kê thiệt hại. Con số tưở…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*