Tái hiện hiện trường vụ đầu độc 3000 cây thông ở Lâm Đồng | VTV24

Đơn vị quản lý rừng cho biết, các đối tượng khoan cây để bơm chất độc vào nên khi tuần tra thì thấy cây vẫn còn nguyên. Chỉ đến khi cây bị vàng lá hàng loạt …

Leave a Reply

Your email address will not be published.*