Cục dữ trữ FED "lung lay" trước chiến tranh thương mại | VTV24

Sau phát biểu của ông Powell, chủ tịch FED, nói rằng FED sẽ có hành động "phù hợp" để ứng phó với những rủi ro mà chiến tranh thương mại gây ra cho nền kinh …

Leave a Reply

Your email address will not be published.*