Sự thật kinh hoàng dưới những ngôi mộ giả (phần 2) | Hồ sơ vụ án 2019 | ANTV

ANTV | Liên tục từ cuối năm 1956 đến năm 1962. Cơ quan an ninh thành phố Hải Phòng nhận được nhiều nguồn tin báo phát hiện những ngôi mộ giả. Đó là những ngô…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*