Trẻ con những năm 1980 – Học ít chơi nhiều | VTV24

Đố các bạn biết trẻ con Hà Nội những năm 1980 đi xe điện khắp Hà Nội nhưng lại không phải trả tiền vé, tại sao vậy? Trẻ con những năm 1980 – Học ít chơi nhiề…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*