Không cần trạm thu phí, các nước Châu Âu thu phí cao tốc bằng cách này | VTV24

Tại châu Âu có rất nhiều nước không xây trạm thu phí đường cao tốc, nhưng không có nghĩa là lái xe không phải trả phí đường. Không cần trạm thu phí, các nước…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*