Ăn xin ở Dubai mỗi ngày kiếm vài tỷ đồng? | VTV24

Dubai (Các Tiểu vương quốc A rập Thống nhất) vốn là mảnh đất giàu có bậc nhất thế giới. Những lời đồn về cơ hội làm giàu từ việc ăn xin, ăn mày tại Dubai… vì…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*