Người đàn ông đam mê đèn măng xông cổ| VTV24

Tại Tp. Long Xuyên của tỉnh An Giang có một người đàn ông 66 tuổi nhưng có hơn nửa đời đam mê măng – xông cổ. Người đàn ông đam mê đèn măng xông cổ| VTV24 ► …

Leave a Reply

Your email address will not be published.*