Làm sao để giải quyết chuyện "bùng hàng" cho shipper?| VTV24

Liên tiếp các vụ "bùng hàng" số lượng lớn được giới giao hàng chia sẻ trên các hội nhóm xe ôm công nghệ hay trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc, bày …

Leave a Reply

Your email address will not be published.*