Thế nào là "Made in…"?| VTV24

Tranh cãi nổ ra khi có người cho rằng phải là linh kiện do Việt Nam sản xuất thì sản phẩm mới được gọi là Made in Vietnam. Còn thế giới định nghĩa thế nào về…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*