Lấy chồng Hàn Quốc: Thực tế khác với suy nghĩ | VTV24

Dù đã biết nhau 4 năm và có một con trai 2 tuổi nhưng đây không phải là lần đầu nghi phạm Kim dùng nắm đấm với vợ. Người vợ bị bạo hành hiện đang được nhập v…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*