Sông Tô Lịch biến đổi sau khi được dẫn nước từ Hồ Tây | VTV24

Sau khi được dẫn nước từ Hồ Tây, nước sông Tô Lịch không chỉ đổi màu xanh và bớt mùi mà nồng độ chất rắn hòa tan trong nước cũng đã giảm đáng kể. ► Kênh Yout…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*