Con muốn được ghép thận, để sau này lớn lên chăm sóc cho ba mẹ | VTV24

“Con muốn được ghép thận, để sau này lớn lên chăm sóc cho ba mẹ” đó là lời tâm sự ứa nước mắt của em Trần Hữu Khôi, một bệnh nhân 14 tuổi đang mòn mỏi chờ ghép tạng. Và không chỉ Khôi mà còn rất nhiều em khác đang tuổi học, tuổi chơi phải gác lại giấc mơ vì không có tạng thay thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*