LẦN ĐẦU THỬ TÓC GIẢ | Vlog | Giang Ơi

Lần đầu mình đeo thử tóc giả nên tất nhiên là mình muốn ghi lại để các bạn cùng xem rồi! Nếu bạn có nhiều kinh nghiệm hơn và thấy mình làm chỗ nào chưa đúng …

Leave a Reply

Your email address will not be published.*