Đi làm tóc diện Tết, xưa và nay… | VTV24

Ngày xưa để làm được mái tóc phi dê thời thượng các chị em có thể bị điện giật thế nhưng họ vẫn bất chấp làm… Thế mới thấy các chị em thời xưa đam mê làm đẹp như thế nào…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*