Dạy trẻ bằng yêu thương, sợ hãi hay lẽ phải? | VTV24

Nhiều khi phụ huynh cứ nghĩ đó “chỉ” là một câu nói trong khi nóng giận nhưng chính những lời nói đó đã để sự tổn thương, một vết nứt trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*