LỜI NHẮN CỦA OAN HỒN – Trailer – Dự kiến Khởi chiếu 05.10

Bộ phim LỜI NHẮN CỦA OAN HỒN dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ 05.10.2018 — Mười năm sau thảm hoạ hạt nhân tại Chicago, thế giới tồn tại khe…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*