ROCKETMAN | OFFICIAL TEASER TRAILER | KC: 28.06.2019

Bộ phim tiểu sử dựa trên cuộc đời của huyền thoại âm nhạc Elton John. Rocketman có sự tham gia của dàn diễn viên sáng giá như Jamie Bell, Richard Madden, Bry…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*