NGƯỜI BĂNG 2 (ICEMAN 2) Trailer | Dự kiến Khởi chiếu 14.12.2018

NGƯỜI BĂNG 2 dự kiến khởi chiếu 14-12-2018 NGƯỜI BĂNG 2 (ICEMAN 2) tiếp nối câu chuyện của phần 1 về chuyến phiêu lưu của một Cẩm y vệ đời nhà Minh (Chung Tử…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*