TOY STORY 4 Teaser Trailer – Dự Kiến Khởi Chiếu 21/6/2019

Sự trở lại rất hào hứng của dàn đồ chơi quen thuộc như Woody, Buzz Lightyear, Jessie… cùng hai nhân vật mới sẽ xuất hiện trong #ToyStory4: Câu Chuyện Đồ Ch…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*