Khởi động dự án nâng cấp 7 đô thị ĐBSCL trị giá 240 triệu USD | FBNC

» Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdG…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*