Thông xe Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Tuyến Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (Km0+000 – Km139+204) với độ dài toàn tuyến gần 140 km đã được chính thức thông xe và đưa vào khai thác hoàn toàn vào sáng ngày 02/09.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*