Bản tin Bất động sản Ngày 03/07/2018

Theo báo cáo sơ bộ, vốn FDI vào thị trường BĐS Việt Nam đã tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2018. Dòng vốn này đã góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng của cá…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*