Tag: chi phí riềng răng

Chi phí niềng răng thường được các điểm đến y khoa niêm yết trên bảng giá theo hình thức trọn. Nhiều mức giá trong bảng chi phí chính là chi phí niềng trọn gói cho cả 2 hàm răng. Đôi khi có thể cộng thêm các giá cả nảy sinh khác trong quy trình niềng răng đòi hỏi phải thực hiện thêm mới bảo đảm cho ca niềng răng đạt được hiệu quả cao. Vậy lúc đó, chi phí niềng răng 1 hàm nên xác định như thế nào?